Zodpovedný vedúci: Jaroslav Kanaš jr.
Sídlo: Sibírska 31, Prešov
Prevádzka: Demjata 239, Areál PD Tulčík
jkjoinery.info(zav)gmail.com
0904 118 790
IČO: 51 140 161

Zodpovedný vedúci: Jaroslav Kanaš
Sídlo: Sibírska 31, Prešov
Prevádzka: Demjata 239, Areál PD Tulčík
kanasjaro(zav)gmail.com
0904 823 244
IČO: 41 341 449

Pondelok

8:00 - 16:00

Utorok

8:00 - 16:00

Streda

8:00 - 16:00

Štvrtok

8:00 - 16:00

Piatok

8:00 - 16:00